Skip to content

Convenție Pachet de Îndrumare Medicală

 

Intre:

 1. CENTRUL DE INDRUMARE MEDICALA DRHC SRL cu sediul social in Strada Strabuna nr. 3. ap.11, sect. 1 , Bucuresti, avand codul unic de inregistrare nr. 38217814, numar de ordine in registrul comertului J40/38217814, contul nr. RO36BTRLRONCRT04 1167 0501 deschis la BANCA TRANSILVANIA, telefon 0722.631.336, reprezentata prin Delia Viorica RUS, in calitate de Prestator si

Client/Pacient – Beneficiar,

 1. OBIECTUL conventiei este consilierea beneficiarului privind “Consilierea medicala”, conform pachetului de servicii ales de pe site-ul “Indrumaremedicala.ro”, respectiv:
 • Recomandare profesionista cu privire la contactarea unui cadru medical de specialitate;
 • Asigurarea de informatii necesare pentru contactarea cadrelor medicale indicate, prezentate;
 • Asigura beneficiarul ca va fi ingrijit/a de personal calificat in cadrul cabinetului /clinicii (subcontractat/e);
 • Asigura beneficiarul ca serviciile medicale acreditate se vor desfasura in loc corespunzator si de personal avizat;
 • Asigura o buna respectare a programului stabilit impreuna cu beneficiarul, program care va fi cunoscut de prestator cel putin cu 24 ore inainte, iar in cazul in care apar modificari atat de o parte cat si de cealalta se va aduce la cunostiinta prestatorului/beneficiarului cu cel putin 8 ore inainte;
 • Identifica nevoile beneficiarului;
 • Asigura subcontractarea de servicii solicitate de beneficiar;
 • Consiliere si indrumare cu privire la administrarea tratamentului prescris de medic.
 1. DURATA consilierii acordata pentru pachetul de servicii de la pct.2 este pana la data la care tratamentul recomandat de medicul specialist a fost efectuat complet.
 1. PRETUL pachetului este de 160 lei/specialitate si se achita on-line sau prin transfer bancar in contul specificat la pct.1 din prezenta, cu 24 ore inainte de prestarea serviciului.

Emiterea facturilor se va face la momentul platii on line sau la data intrarii banilor in contul prestatorului, in cazul transferului bancar.

 1. OBLIGATIILE PARTILOR

5..1. Prestatorul se obliga:

 1. a) sa presteze serviciile prezentate la pct.2;
 2. c) sa respecte termenul agreat de catre ambele parti;
 3. d) sa solicite toate informatile necesare de la beneficiar cu privire la nevoia pentru care solicita pachetul “Asistenta medicala dedicata”.

5.2. Beneficiarul se obliga:

 1. a) sa achite contravaloarea serviciilor la termenul stabilit;
 2. b) sa efectueze cu buna credinta tratamentul recomandat de medic sau terapeut in termenele indicate si prescrise;
 3. c) sa fie constient ca obiectul acestei conventii consta intr-o activitate de indrumare, si NU constituie un act medical in sine.
 1. RASPUNDEREA PARTILOR

Daca beneficiarul nu achita pretul serviciilor la termenul stabilit, prezenta conventie este nula de drept.

 1. CLAUZE FINALE

Prezentul conventie a fost incheiata la data in care beneficiarul semneaza on line aceasta conventie si intra in vigoare doar dupa achitarea pretului de catre beneficiar.